Σύνδεσμοι

 • Τένια Μακρή – Σύμβουλος Σχέσεων, Συγγραφέας 
  www.teniamakri.gr

 • Κέντρο Ψυχολογικής και Γνωστικής Αξιολόγησης
  www.kepsygna.gr
                                         
 • Σωματείο για την Προαγωγή Φυσικού Τοκετού
  www.eutokia.gr
                                                  
 • Ελληνική Εταιρία Δυσλεξίας
  www.dyslexia.gr
                                                 
 • Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων
  www.seps.gr
 • Ψυχογηριατρική Εταιρία «ο Νέστωρ»
  www.nstr.gr                                                        
 • Σύλλογος Συμπαράστασης Κρατουμένων
  www.onisimos.gr
 • Σύλλογος Αδερφών Ατόμων με προβλήματα Ψυχικής Υγείας
  www.kinapsi.gr
 • Οικογενειακές Ομάδες Αλκοολικών Ανωνύμων
  www.alanon.gr
 • Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
  www.kethea.gr
 • Θεραπευτικό Πρόγραμμα για έφηβους χρήστες & τις οικογένειές τους
  www.kethea-strofi.gr            
 • Παιδί – Οικογένεια – Ασθένεια – Απώλεια
  www.merimna.org.gr
 • Ελληνική Εταιρία Διαταραχών Διάθεσης
  www.mazi.org.gr

 • www.aboutyouth.gr