Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Τι είναι

“Μπορείτε να δώσετε στα παιδιά σας την αγάπη σας, όχι όμως και τις ιδέες σας.  Γιατί αυτά έχουν τις δικές τους ιδέες.  Μπορείτε να στεγάσετε το σώμα τους, όχι όμως και τη ψυχή τους.  Γιατί η ψυχή τους κατοικεί στο σπίτι του αύριο, που εσείς δεν μπορείτε να επισκεφτείτε ούτε στα όνειρά σας.

Μπορείτε να προσπαθήσετε να τους μοιάσετε, αλλά μη γυρεύετε να κάνετε αυτά να σας μοιάσουν.  Γιατί η ζωή δεν πηγαίνει προς τα πίσω και δεν σταματά στο χθες…»

 Ο Προφήτης

Khalil Gibran

 

 Η σημερινή μας εποχή χαρακτηρίζεται έντονα από τη αδιάκοπη αλλαγή στα δεδομένα της οικονομίας, στις σύγχρονες τεχνολογίες, στη μορφή της εργασίας και συνεπώς, προκαλεί τη συνεχή εμφάνιση καινούριων επαγγελμάτων στην ελληνική και παγκόσμια αγορά.

Οι νέοι καλούνται, σε μια ιδιαίτερα θορυβώδη και δύσκολη περίοδο της ζωής τους και έχοντας συγκεχυμένη γνώση για τον εαυτό τους και τον κόσμο, να πάρουν αποφάσεις σχετικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Σε αυτό τον αγώνα τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς εξελίξεις, χρειάζονται τους καλύτερους συμμάχους που μπορούν να έχουν.

Οι γονείς αποτελούν τους πρώτους συνοδοιπόρους και παραμένουν σημαντικότατος παράγοντας επιρροής στη διαμόρφωση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και αξιών των νέων.  Κατά συνέπεια, πολλές φορές, προβάλλουν και δικές τους ανάγκες και επιθυμίες (π.χ. επαγγελματική εξασφάλιση, σταθερότητα, χρηματική άνεση) που όμως έρχονται σε σύγκρουση με τα όνειρα των παιδιών τους.  Έτσι, αναρωτιούνται ποιες είναι οι δυνατότητες τους, οι επιλογές τους και κυρίως ποια είναι τα εφόδια που χρειάζονται ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα στον αγώνα που θα δώσουν.

Σε αυτό το σημείο, ο επόμενος σύμμαχος, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, έρχεται να απαντήσει σε ερωτηματικά, να πληροφορήσει και να ανακουφίσει εντάσεις και άγχη.  Μπορεί να δώσει στους νέους έγκυρη και πολύπλευρη πληροφόρηση για τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές με απώτερο σκοπό την αρμονική ένταξή τους στην ελληνική αγορά.  Επίσης, συνδυαζόμενος με τη συμβουλευτική εφήβων, είναι μια ευκαιρία ο νέος να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να κατανοήσει τις αλλαγές που γίνονται μέσα του και πολλές φορές τον φοβίζουν και φαντάζουν «ανεξήγητες».  Αναλύονται ο τρόπος σκέψης του, οι σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους , καθώς και τα συναισθήματά του.  Ταυτόχρονα, έρχονται στην επιφάνεια δυσκολίες και συγκρούσεις που προκύπτουν από την εφηβεία και που απεγνωσμένα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι γονείς.  Οι τελευταίοι, εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν καθοδήγηση αναφορικά με τη διαχείριση αυτών των αλλαγών και των δυσκολιών.

 

Πού βασίζεται;

Βασίζεται σε ερωτηματολόγια και τεστ τα οποία έχουν καταρτιστεί με βάση οικονομικά, ψυχομετρικά και εκπαιδευτικά δεδομένα και στηρίζονται σε πολυετείς έρευνες επιστημονικών ομάδων. Είναι επιστημονικά ορθά, κατανοητά και έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία στην πράξη

 

Πώς γίνεται;

Η πρώτη συνάντηση, περιλαμβάνει μια πρώτη συζήτηση για τα ενδιαφέροντα, προτιμήσεις του νέου και τη συμπλήρωση κάποιων ερωτηματολόγιων.  Συνήθως, διαρκεί 1 με 1½ ώρα.

Η δεύτερη συνάντηση περιλαμβάνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο νέο και στη συνέχεια, ύστερα από κοινή συμφωνία μεταξύ νέου και γονέων, παρουσίαση αποτελεσμάτων στους τελευταίους.  Συνήθως, η συνάντηση με το νέο διαρκεί 45 λεπτά και ανάλογη διάρκεια έχει η συζήτηση με τους γονείς.

Αφήστε μια απάντηση