Κλινική Ψυχολογική Αξιολόγηση – Σε ποιους απευθύνεται

Κλινική Ψυχολογική Αξιόλογηση

Σε ποιους απευθύνεται:

 

Απευθύνεται σε: ψυχολόγους, ψυχιάτρους, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχοπαιδαγωγούς

που επιθυμούν να αποκτήσουν μια λεπτομερέστερη και καθαρότερη εικόνα των θεραπευόμενών τους.

Αφήστε μια απάντηση