Κλινική Ψυχολογική Αξιολόγηση – Τι είναι

Κλινική Ψυχολογική Αξιολόγηση

 

 Η κλινική ψυχολογική αξιολόγηση συνίσταται σε μια σειρά από ερωτηματολόγια προσωπικότητας, προβλητικές δοκιμασίες και λήψη ιστορικού.  Η κωδικοποίηση και η ερμηνεία τους διαμορφώνουν την κλινική εικόνα του εξεταζόμενου η οποία μας δίνει μια αντικειμενική μέτρηση της μορφής και της σοβαρότητας ενδεχόμενης ψυχιατρικής κατάστασης, διαγνωστικές υποθέσεις και το ψυχολογικό προφίλ.  Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται μεταξύ άλλων: η δομή προσωπικότητας, οι σημαντικές εσωτερικές συγκρούσεις, οι αμυντικοί μηχανισμοί, η ικανότητα ελέγχου συναισθηματικών εκδηλώσεων, οι ταυτίσεις, η επάρκεια του Εγώ, κα.  Επίσης, εκτιμάται ο τρόπος με τον οποίο τα προαναφερθέντα στοιχεία επηρεάζουν την ατομική, κοινωνική και επαγγελματική συμπεριφορά και προσαρμογή του εξεταζόμενου.  Επιπλέον, αξιολογείται το πώς διαμορφώνονται οι οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις βάση της δεδομένης γνωσιακής και συναισθηματικής λειτουργίας.  Σαν αποτέλεσμα, η κλινική ψυχολογική αξιολόγηση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για το ψυχολόγο, ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή γιατι παρέχει μια βαθύτερη και λεπτομερή εικόνα της ψυχικής λειτουργίας του θεραπευόμενου.  Επίσης, είναι βοηθητική σε διαφορογνωστικά ερωτήματα και στην επιλογή της αποτελεσματικότερης θεραπευτικής προσέγγισης και αντιμετώπισης για τον εκάστοτε εξεταζόμενο.  Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί οτι τα αποτελέσματα δίνονται γραπτά μόνο στην παραπέμπουσα πηγή και αποτελούν άκρως εμπιστευτικό υλικό σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας των ψυχολόγων και τους διεθνείς κανονισμούς για την ψυχολογική αξιολόγηση.

 

Αφήστε μια απάντηση