Σωματική Ψυχοθεραπεία – Τι είναι

Πώς λειτουργεί η σωματική ψυχοθεραπεία;

 Ο άνθρωπος συνήθως δεν γνωρίζει το νόημα μιας συγκεκριμένης σωματικής έντασης ή στάσης.  Οπότε το πρώτο βήμα είναι να συνειδητοποιήσει περισσότερο ο θεραπευόμενος τι κάνει με το να εστιάσει την προσοχή του στη βιωματική σωματική εμπειρία.  Στη συνέχεια, βάζει σε λόγια αυτή του την εμπειρία και την ενσωματώνει στη συμπεριφορά του.  Πιο αναλυτικά:

Ο θεραπευτής:

  • Δουλεύει είτε ταυτόχρονα με το σώμα και λεκτικά, είτε εναλλάσσει ανάμεσα στα δυο, ώστε  να επανακτήσει επαφή ο θεραπευόμενος με τις σωματικές διεργασίες. Χρησιμοποιούνται τεχνικές αναπνοής, κίνησης, συναισθηματικής φόρτισης και εκφόρτισης, massage, εσωτερικός οραματισμός, stretching, κλπ.
  • Αναπτύσσει ένα λεκτικό λεξιλόγιο ώστε να περιγράψει ο θεραπευόμενος τις σωματικές του εμπειρίες, να αποσαφηνίσει το νόημα των κινήσεων, των αισθήσεων και άλλων μη-λεκτικών διεργασιών και να εξερευνήσει το νόημα και τα συναισθήματα που εμπλέκονται στη διατήρηση της συγκεκριμένης δομής.
  • δημιουργεί διάλογο μεταξύ των αποκομμένων πλευρών του εαυτού του θεραπευόμενου.
  • δίνει περισσότερη έμφαση στο πώς ο θεραπευόμενος νοιώθει το σώμα του και τι νόημα δίνει στη στάση του παρά στο πώς ο ίδιος αναλύει τη δομή του θεραπευόμενο.

Ο θεραπευόμενος:

  • σταδιακά αρχίζει και συνειδητοποιεί το σώμα του και μέρη που είχε ξεχάσει, όπως επίσης και τα μηνύματα που λαμβάνει από αυτό.
  •  αναγνωρίζει σιγά σιγά ότι τα προβλήματα δεν συμβαίνουν απλά σε αυτόν, αλλά σχετίζονται με τον τρόπο που εκλαμβάνει τον εαυτό του και με τον τρόπο που συνδέεται με το περιβάλλον.
  •  αντιλαμβάνεται σταδιακά το πώς συνδέονται τα ψυχολογικά του θέματα με τα σωματικά του συμπτώματα, αποκτώντας έτσι την αίσθηση της ολότητας.

 

Με το να αποκτάει ο θεραπευόμενος σταδιακά την ισορροπία του, επίγνωση και αποδοχή στοιχείων του που του ήταν αποκομμένα, είναι αναγκαίο να βρει και να βάλει σε εφαρμογή νέους τρόπους α) επαφής με το περιβάλλον και β) εκπλήρωσης των αναγκών του χωρίς ένταση, συγκρούσεις και διαστρεβλώσεις.  Δεν είναι αρκετό μόνο να εκφράσει αυτό που δεν έχει εκφραστεί και να αλλάξει την εσωτερική του κατάσταση.

 

 

Αφήστε μια απάντηση